Steeds vaker worden schapen ingezet  voor het ecologisch beheren van terreinen. Het is een effectieve manier om op duurzame wijze natuurgebieden, dijken, openbaar groen en braakliggende terreinen te beheren. Onze kudde en expertise zetten we graag in om ook uw terrein op duurzame wijze te beheren.

Variatie

Steeds meer particulieren, organisatie en (lokale) overheden zetten zich in om, ook binnen een stedelijke omgeving, meer natuurdoelen te halen. De inzet van een schaapskudden voor het beheer van het openbare groen kan hier aan bij dragen.

Door sturing te geven aan de intensiviteit en de duur van de  begrazing ontstaat een ruime variatie in het landschap. Van kale vlaktes tot een meer gesloten landschapsbeeld.

Duurzaam beheer

Het beheer met schapskuddes kent vele voordelen. Het is een milieuvriendelijke beheersmethode. Er word geen brandstof verbruikt en geeft het geen geluidsoverlast. Daarnaast verhoogd het de recreatiewaarde van het gebied door en betrekt het bewoners bij het onderhoud van hun leefomgeving. Bij komend voordeel is dat schapen op plekken waar zware machines niet bij kunnen komen (denk hierbij aan dijken en natte gebieden).

Gescheperde kudde

Door gebruik te maken van flexibele rasters zijn wij in staat gebied langdurig te beheren tegen lage kosten. Voor stedelijke gebieden en echt maatwerk is de inzet van een gescheperde kudde de beste optie. Met behulp van bordercollies kunnen we op een veilige en aantrekkelijk manier stedelijk groen onderhouden.